powrót do  ZJAZD-strona główna    Szósty Zjazd Rodzinny                                                                                                                                                                                aktualizacja 14.03.2009

I Konkurs fotograficzny - WISZNIEWSKICH RÓD TO LUDZIE CUD

II Konkurs fotograficzny - MAŁE JEST PIĘKNE – WSZYSTKIE DZIECI SĄ NASZE


Organizatorem konkursu jest RÓD WISZNIEWSKICH

Konkurs odbywa się pod patronatem Wiszniewskiej Rady Starszych

I. Warunki udziału w konkursach

              Konkurs ma charakter otwarty.

                Kategoria prac konkursu I jest dowolna (obejmuje zatem ludzi, portret, krajobraz, architekturę, przyrodę, ekologię, zdjęcia reporterskie i in.) Wymogiem jest, aby wszelkie obiekty na zdjęciach pozostawały w związku z rodziną Wiszniewskich, dokumentowały lub portretowały jej życie.

                Kategoria prac konkursu II jest określona - obejmuje wszystkich członków rodu Wiszniewskich we wczesnych fazach swego  życia (nasze zdjęcia z okresu dziecięcego).

                Jury wyłoni 10 uczestników, których prace zostaną wyeksponowane na wystawie zorganizowanej w reprezentacyjnych obiektach ośrodka w Wąsoczu. Wystawie towarzyszyć będzie degustacja pokonkursowych produktów weka i nalewka oraz grillowanych specjałów wielkopolskich.

                Każdy uczestnik może nadesłać do 5 pojedynczych prac lub 3 zestawy po 3 zdjęcia.

                Prace na konkurs będą przyjmowane wyłącznie w formie tradycyjnej - papier fotograficzny - w rozmiarze dowolnym – byle dobrze były widoczne na wystawie.

                Nadesłane prace fotograficzne powinny mieć dołączoną informację zawierającą dane autora: imię i nazwisko. Mile widziany będzie także odautorski komentarz do zdjęcia, nazwa fotografowanego obiektu, miejsce dokonania zdjęcia itp.

                Nadesłanych na konkurs zdjęć organizatorzy nie odsyłają (ew. można odebrać zdjęcia po wystawie).

                Prace fotograficzne należy nadesłać NAJPÓŹNIEJ DO 15.05.2009 r. na adres:

Joanna Blomberg-Wiaderna

ul. Piłsudskiego 2

95-083 Wrząca

ewentualnie przywieźć bezpośrednio na VI zjazd w Wąsoczy (ostateczna ewentualność)!!!!!!!!!.

      
Wszelką korespondencję oraz pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres: joanna.wiaderna@gazeta.pl. W tytule maila należy napisać "Rodzinny Konkurs fotograficzny".

II. Jury

 

                Konkurs będzie oceniało 5-osobowe Jury w skład którego wejdą wybitni fotograficy, ludzie świata kultury, biznesu, nauki oraz przedstawiciele organizatora.

                Decyzje jury są ostateczne. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.

 
III. Nagrody

 

                 Jury wyłoni 10 uczestników, których prace zostaną wyeksponowane na wystawie zorganizowanej podczas VI Zjazdu Rodu Wisznewskich.

                 10 wyłonionych uczestników otrzyma dyplomy okolicznościowe. Zwycięzca drobny upominek!


IV. Terminy konkursu

 

·                      ogłoszenie konkursu: 15.03.2009 r.

·                      ostateczny termin przyjmowania prac do 23.05.2009 r.

·                      posiedzenie Jury konkursu:  23.05.2009 r.

·                      ekspozycja prac wraz z uroczystym wręczeniem nagród: 23 maj 2009 r.

 

V. Wszystkie postanowienia powyższego regulaminu dotyczą konkursu nr I i konkursu nr II