powrót do   ZJAZD-strona główna   Drugi Zjazd Wiszniewskich

SPRAWOZDANIE KOMITETU ORGANIZACYJNEGO DRUGIEGO ZJAZDU WRAZ Z JEGO ROZLICZENIEM

 SOCZEWKA - 24-25 MAJA 2003

*     *      *

PROGRAM ZJAZDU

24 maja 2003 r.

- przyjazd  uczestników             do godz. 10 00

- zwiedzanie Płocka         od godz. 10 30 - do godz. 13 30 

- obiad                            od godz. 14 00 - do godz. 14 30

- oficjalne otwarcie II Zjazdu         godz. 15 00

- obrady                                   do godz. 18 00 

w przerwie na kawę     o godz. 16 30 zbiorowe zdjęcie

- kolacja przy grillu          od godz. 19 00

25 maja 2003 r.

- śniadanie                  od godz. 9 00 - do godz. 9 30  

- zajęcia w grupach ( film Tomka Wiszniewskiego, przejażdżka bryczką, spacer po lesie ) od godz. 10 00 - do godz. 12 00 

- obrady                     od godz. 12 00 - do godz. 13 00 

- oficjalne zakończenie II Zjazdu

- obiad                       od godz. 13 30 - do godz. 14 00

- wyjazd  uczestników                 od godz. 14 30 

*     *     *

SPRAWOZDANIE

  1. Organizacją II Zjazdu zajmowała się grupa w składzie:

            Wojciech Blomberg – przewodniczący komitetu organizacyjnego, koordynacja prac,        

 Anna i Stanisław Gontarkowie             - organizacja spotkania w Soczewce,

 Anna i Witold Matusewiczowie            - zakup plakietek i wykonanie transparentu zjazdowego,

 Zofia i Grzegorz Prośniakowie             - dostawa transparentu do Soczewki,

 Joanna i Piotr Wiaderni                       - wykonanie i rozprowadzenie kopii „drzewa”,

 Agnieszka Blomberg i Mariusz Lenda - przygotowanie plakietek identyfikacyjnych,

 Magda Baranik                                     -  opracowanie i rozpowszechnienie hymnu rodzinnego,

      Grzegorz Giżewski – aktualizacja dużych formatów „drzewa” [wydruk "drzewa" zawdzięczamy Grzegorzowi Szredzińskiemu - dopisek G. G.] i stała pomoc w komunikowaniu się organizatorów z członkami rodziny.

  1. W II Zjeździe Rodziny Wiszniewskich udział wzięło 69 osób, w tym pięcioro dzieci w wieku poniżej pięciu lat. Najmłodszą uczestniczką była ośmiomiesięczna Matylda Szredzińska.

Zjazd przebiegał zgodnie z załączonym  „Programem”.

W dniu poprzedzającym Zjazd, 23 maja, przyjechało 20 osób. W wycieczce do Płocka w dniu 24 maja udział wzięły 33 osoby.

Oficjalne obrady Zjazdu otworzył przewodniczący komitetu organizacyjnego – Wojciech Blomberg. W trakcie obrad ustalono poprzez głosowanie, że następny, III Zjazd Rodziny Wiszniewskich odbędzie się za rok, a dokładny termin i miejsce określi powołany Komitet Organizacyjny III-go Zjazdu.

Do Komitetu Organizacyjnego III-go Zjazdu Rodziny Wiszniewskich dobrowolnie zgłosili się:

            Krystyna Frankenberg

            Magda Baranik

            Grzegorz Giżewski

            Piotr Wiaderny

            Andrzej Mazur

  1. W trakcie oficjalnych obrad wybrano Radę Familijną, jako zbiorowy autorytet rodzinny, w składzie:

            Barbara Krzycka

            Krystyna Lipska-Skład

            Włodzimierz Wiszniewski

            Wojciech Blomberg

            Zofia Prośniak

Na tym Zjeździe nie określono szczegółowych zasad funkcjonowania Rady.

  1. Grzegorz Giżewski  odtworzył z kaset video:

-         pozdrowienia dla uczestników Zjazdu od swojej żony Barbary,

-         wcześniejsze wystąpienie telewizyjne Stana Wiśniewskiego.

  1. Z inicjatywy Elżbiety Wiszniewskiej uczestnicy Zjazdu zorganizowali dobrowolną zbiórkę pieniędzy „do puszki”, na wózek dla pierwszych w rodzinie bliźniąt, które mają się urodzić w lipcu tego roku u Barbary i Grzegorza Giżewskich. [zebrano 1200 złotych, za które bardzo dziękujemy - dopisek G. G.]
  2.  Włodzimierz Jarmakowski  przygotował dla  uczestników Zjazdu koszulki z pamiątkowym nadrukiem i wszystkie przekazał bezpłatnie na wsparcie zbiórki pieniędzy na wózek dla bliźniąt.
  1. W trakcie oficjalnych obrad Magdalena Blomberg przypomniała osobowość córki Ludwika Wiszniewskiego, Krystyny Wiszniewskiej, która na zawsze opuściła naszą rodzinę w dniu 08 stycznia 2003r. Uczestnicy obrad chwilą ciszy uczcili jej pamięć.
  1. Grzegorz Giżewski zainicjował i przeprowadził "Konkurs wiedzy o rodzie Wiszniewskich" w którym udział wzięli: Beata Kowalewska, Piotr Wiaderny i Wojciech Wiszniewski – wszyscy uczestniczący w konkursie wykazali się dobrą znajomością rodziny i otrzymali w nagrodę „ duże drzewo genealogiczne Wiszniewskich”.
  1. W drugim dniu Zjazdu, w trakcie zajęć w grupach ok. 30 osób obejrzało piękny film reżyserii Tomka Wiszniewskiego „Tam, gdzie żyją Eskimosi”
  1. Oficjalnego zamknięcia II Zjazdu Rodziny Wiszniewskich dokonał Wojciech Blomberg,  a  wielu z obecnych na Zjeździe  już oczekuje następnego spotkania.

Za Komitet Organizacyjny II Zjazdu Rodziny Wiszniewskich  

                                                                        Anna i Stanisław Gontarek

                                      Płock, 5 czerwca 2003 r

*    *    *

LISTA WPŁAT OD UCZESTNIKÓW ZJAZDU 

  1. Wiszniewscy Elżbieta i Włodzimierz                                   340,00

  2. Gontarkowie Anna i Stanisław                                            586,00

  3. Gontarek Małgorzata                                                          127,50

  4. Blomberg Magdalena i Wojciech                                        240,00

  5. Kowalewska Halina                                                             120,00

  6. Kowalewska Beata                                                              120,00

  7. Matusewicz Anna, Agnieszka i Maciej                              280,00

  8. Giżewski Grzegorz                                                               120,00

  9. Giżewska Jadwiga Barbara                                                120,00

10. Szredzińska Krystyna                                                         120,00

11. Szredzińscy Edyta i Grzegorz  + Matylda                          240,00

12. Prośniak Zofia, Grzegorz i Rafał                                        347,00

13. Wiszniewscy Bożena i Andrzej                                            240,00

14. Wiszniewscy Halina i Sławomir                                           240,00

15. Skład Krystyna i Maciej                                                      340,00

16. Wiaderni Joanna i Piotr + Łukasz                                       240,00

17. Krzycka Barbara i Zbigniew                                                340,00

18. Giemza Paweł, Krzycki Mikołaj                                          340,00

19. Frankenberg Krystyna                                                        120,00

20. Baranik Magdalena, Jan i Agnieszka                                360,00

21. Blomberg Agnieszka, Mariusz Lenda                                240,00

22. Gontarek Irena i Wojciech  + Jakub                                  130,00

23. Kowalewska Elżbieta                                                          120,00

24. Jezierscy Małgorzata i Andrzej + Patryk                          240,00

25. Wiszniewski Tomasz                                                           120,00

26. Lipska Blomgren Krystyna, Artur Kurmin                       240,00

27. Jarmakowscy Jolanta, Bogusław i Wojciech                     510,00

28. Mazur Anna, Andrzej i Basia                                              360,00

29. Stachowicz Antoni, Tomasz i Bartosz                                 510,00

30. Jarmakowscy Hanna i Włodzimierz                                    240,00

31. Wiszniewscy Jolanta i Jan                                                   240,00

32. Wiszniewscy Agata, Anna i Wojciech                                 360,00

33. Jarząbek Iwona i Jacek + Karolina                                    240,00

---------------------------------------------------------------------------------------

      Razem wpłaty                                                                                    8.530,50 PLN          

*    *    *

ROZLICZENIE ZJAZDU

Dochody: 

1.  Wpłaty składek od uczestników :                                                8.530,50  PLN,

2.  Wpłaty za dodatkowe zdjęcia ( 20 szt. x 7,00 )                             140,00  PLN,

------------------------------------------------------------------------------------------------

3.   Dochody  ogółem                                                                        8.670,50  PLN.

Wydatki:

1.  Opłata za przewodnika                                                                      90,00  PLN,

2.  Bilety wstępu do Muzeum                                                                86,00  PLN,

3.      Zapłata dla Ośrodka Mazowsze                                                 8.012,50  PLN,

w tym: kolacja w dniu 23 maja ( 20 x 7,50)            150,00  PLN,

         noclegi ( 8 pokojów x 70,00 )                         560,00  PLN,

         śniadanie w dniu 24 maja ( 19 x 7,50 )          142,50  PLN,

         przejazd autobusem na wycieczkę                200,00  PLN,

         obiady w dniu 24 maja ( 67 x 15,00 )        1.050,00  PLN,

         wynajęcie sali obrad                                    250,00  PLN,

         przerwa kawowa  ( 65 x 5,00 )                       325,00  PLN,

         grill, w tym:                                                1.735,00  PLN,

                grochówka 65 x 5,00          =  325,00

               prosiak z kaszą               = 700,00

                kaszanka 60 x 2,00           =  120,00

               kiełbaski  60 x 4,00           =  240,00

                beczka piwa                       =  210,00

                wino wytrawne 10 x 14,00 =  140,00

          muzyka do grilla                                           150,00  PLN,

          noclegi ( 30 pokojów x 70,                         2.100,00  PLN,

          śniadania w dniu 25 maja ( 60 x 7,50 )         450,00  PLN,

           obiady w dniu 25 maja ( 60 x 15,00 )           900,00  PLN,

4.  Zapłata dla fotografa                                                                       420,00  PLN,

5.  Zakup wody ( recepcja, grill)                                                             62,00  PLN,

----------------------------------------------------------------------------------------------

6.   Wydatki ogółem                                                                           8.670,50  PLN,

Saldo                                                                                                          0,00  PLN.

=======================================================

Płock, dnia 28 maja 2003 r.